Arbeidsovereenkomsten

Maatwerk in arbeidsovereenkomsten is een noodzaak. Veel ondernemers werken al jaren met dezelfde arbeidsovereenkomsten, die zij ooit van hun administratiekantoor hebben gekregen of die van het internet zijn geplukt.

Een goed arbeidscontract is helder en voorkomt misverstanden tussen u en uw werknemer. Het helpt u tegen ongewenst gedrag, onnodige ziekmeldingen en hoge ontslagvergoedingen.

Een arbeidsovereenkomst moet in lijn zijn met de wet, en de wet is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Van Eiken Advies maakt de bepalingen van een arbeidsovereenkomst op maat en stemt ze af op de wet en CAO, op een manier die duidelijkheid en financiële voordelen biedt. Een arbeidsovereenkomst voor goede en mindere tijden.

  • In nauw overleg met de werkgever of leidinggevende.
  • Duidelijkheid bij meningsverschillen.
  • Up to date en gebruik makend van de wettelijke mogelijkheden.
  • Heldere en schriftelijke afspraken vormen een stevige basis voor een goede samenwerking.