Arbeidsvoorwaarden

Als u meerdere werknemers in dienst heeft en u goede afspraken met uw personeel wenst te maken over de geldende arbeidsvoorwaarden, maar u de individuele arbeidsovereenkomsten graag beknopt houdt, kan een arbeidsvoorwaardenreglement uitkomst bieden.

In een arbeidsvoorwaardenreglement zijn alle toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantie- en verlofvormen, werktijden en ziekteverzuimregels, opgenomen. In het reglement kunnen ook huisregels als het gebruik van e-mail en internet, rookbeleid en regelingen omtrent het gebruik van een auto van de zaak worden opgenomen.

Van Eiken Advies kan een op maat gesneden arbeidsvoorwaardenreglement voor u opstellen dat perfect aansluit op uw organisatie. Na de inventarisering van uw wensen, stemmen wij nauwkeurig met u af welke onderwerpen in het arbeidsvoorwaardenreglement worden opgenomen.

Als u al een reglement heeft maar zich afvraagt of uw arbeidsvoorwaarden nog up-to-date zijn en in hoeverre u deze eenzijdig kunt wijzigen, dan adviseert VEA u graag over de mogelijkheden tot wijziging van bestaande en invoering van nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Ook wanneer u na een overname of fusie wordt geconfronteerd met andere toepasselijke arbeidsvoorwaarden, kunnen wij u adviseren omtrent de mogelijkheden van harmonisatie van bestaande regelingen.