Beoordelingen

Een functioneringsgesprek is erop gericht het functioneren van de werknemer te verbeteren. In een beoordelingsgesprek daarentegen worden de prestaties van de werknemer beoordeeld. VEA geeft u de middelen om deze gesprekken op een efficiënte manier te voeren.

Ziekmeldingen en desinteresse zijn zaken die uw onderneming veel geld en mogelijkheden kunnen kosten.  Maar onopgemerkte ambities van uw werknemer natuurlijk ook.
Het is voor de werkgever of leidinggevende erg belangrijk om dit te soort zaken tijdig te signaleren en er achter te komen wat hiervan de oorzaak is, zodat de mogelijkheid er nog is om bij te sturen.

Hiertoe dienen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken. Van Eiken Advies kan u een op uw bedrijf toegesneden gesprekshandleiding leveren die inzicht verschaft in de ontwikkeling van een werknemer en waarmee u een houvast heeft bij bijvoorbeeld salarisbesprekingen of sancties tegen de werknemer. Daarbij ontvangt u duidelijke aanwijzingen voor de dossierbeheersing van uw werknemers.

  • Tijdwinst door middel van een vooraf vastgestelde procedure.
  • Inzicht in de ontwikkeling van uw werknemer.
  • Dossieropbouw: belangrijk bij promotiegesprekken of gedwongen ontslag.
  • Bewustzijn bij de werknemer van zijn eigen ontwikkeling.