Ontslag

Er bestaat een uitgebreide ontslagbescherming van de werknemer. Dit is niet vreemd, want vaak is er een heel gezin van zijn of haar inkomen afhankelijk. Als de werknemer zich tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt te verzetten kan de zaak een complexe wending krijgen. Ook hier geldt dus: Indien u van plan bent om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen, neemt u dan vooraf contact op met uw adviseur. We lichten de belangrijkste manieren van beëindiging kort toe:

  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan;
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden: zowel u als uw werknemer zijn van mening dat de arbeidsrelatie moet worden beëindigd. Gemaakte afspraken met uw werknemer omtrent de beëindiging dienen te worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst;
  • Via een verkregen toestemming van UWV Werkbedrijf, de ‘ontslagvergunning’.
  • Via een ontbinding door de kantonrechter;
  • Via een ontslag op staande voet.

Vooraf bespreken wij de diverse ontslagmogelijkheden met u en geven wij inzicht in de risico’s en de voor- en nadelen van elk traject. Zo kunt u kiezen voor het traject dat het beste past bij de concrete situatie en voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Uiteraard kan Van Eiken Advies u in het gekozen traject begeleiden en u vertegenwoordigen in een procedure bij UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter.