Ziekteverzuim

Elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Ziekteverzuim komt nooit gelegen en het kost altijd geld, maar door er op een juiste manier mee om te gaan kunt u veel problemen vermijden.

Om u de zorg zoveel mogelijk uit handen te nemen, kan Van Eiken Advies adviseren over de wetten en regels die u dient te volgen als een van uw werknemers ziek is (Wet Verbetering Poortwachter). Ook kan VEA voor u ziekteverzuim- en re-integratiereglementen opstellen. In deze reglementen wordt bepaald welke rechten en plichten de werkgever en de werknemer bij ziekte hebben en op welke wijze het re-integratietraject vorm gegeven moet worden.